torsdag 1 mars 2012

Min första dag: Innovationsdialog


Jag heter Karolina och driver Regionalt Designcentrum Jämtland, som tillhör Länskulturen, som tillhör Regionförbundet Jämtlands län. Idag är min första dag.

För ett par veckor sedan, på Årependeln, skrev jag ner tre teman som jag tänkte börja med att fokusera på i mitt arbete med Designcentrum: ansvarsfull design, innovation och immateriell design. Lägligt nog har jag spenderat min allra första dag på dialogmötet Framtidens innovativa mittsverige – Hur då? som är ett led i Regeringskansliets arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi. Här kommer ett urval ur mitt anteckningsblock:
  • En innovation är en idé som omvandlas till lösningar som skapar värde för människor och samhälle
  • Design, kultur och kreativa näringar är viktiga delar i innovativa processer och kontexter
  • Om vi kan erbjuda världens bästa livskvalitet har vi även stora chanser att skapa världens bästa innovationssystem
  • Profilering är förödande – innovation kan inte planeras
  • Allt man kan göra av olja kan man göra bättre av skog
  • Det är människorna som är innovationssystemet
  • Vi är glesbefolkade och resursrika i en värld som är tvärt om

Det finns en tydlig koppling mellan designprocessen och innovationsprocessen och jag vill att Designcentrum ska hjälpa till och göra designmetodik tillgängligt för alla typer av utvecklingsarbeten i regionen. Så på återseende, alla ni som känner på er att ni utvecklar något!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar