torsdag 21 februari 2013

Åre 4 mars: Life Cycle Thinking för design och affärsutveckling

Nu har vi återigen möjlighet att bjuda hit Marcus Wendin från Miljögiraff och denna gång toppar vi detta med Thomas Nyström industridesign. Tillsammans kommer vi att köra en intensiv dag då vi går igenom och provar på olika verktyg för hållbar utveckling. Hoppas du kan vara med!


Inbjudan:

Life Cycle Thinking för design och affärsutveckling

Regionalt Designcentrum Jämtland bjuder in till en workshop i hur strategiskt tänk tidigt i en utvecklingsprocess kan bidra till hållbar produkt- och affärsutveckling. Dagen riktar sig framför allt till dig som jobbar med design, produkt- eller affärsutveckling, men även andra som är intresserade av området är välkomna. Ta gärna med en produkt eller tjänst från er organisation att arbeta med under dagen!

När: 4 mars, klockan 9:00 till 15:30
Var: Hos Åre Destination, våning 3, Station Åre
Anmälan: Senast 27 februari till karolina.natterlund@regionjamtland.se. Ange namn, organisation, telefonnummer, e-post samt eventuell specialkost.

Hela dagen, inklusive lunch och fika, är kostnadsfri. Antal platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Ta chansen och lär dig mer om:

  • cirkulär ekonomi
  • funktionsförsäljning
  • naturliga steget
  • livscykelanalys
  • ekostrategihjulet
  • återtillverkning
  • biomimicry

Dagen arrangeras av Miljögiraff och Regionalt Designcentrum Jämtland samt Thomas Nyström Industrial Design, med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom projektet Drivkraft.
onsdag 13 februari 2013

Dags att söka kulturstipendier och nominera till kulturpriset 2013!


  • Regionförbundets kulturstipendium till Peterson-Bergers minne
  • Samiskt stipendium
  • Regionförbundets kulturpris till Peterson-Bergers minne

Regionförbundets kulturpris till Peterson-Bergers minne och Regionförbundets kulturstipendium till Peterson-Bergers minne är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden så som litteratur, musik, konst, teater, film, dans och andra jämförbara områden. Priset och stipendierna kan också gå till personer som aktivt verkar eller har verkat inom folkrörelserna.

Priset och stipendierna utdelas till personer eller grupper som är verksamma inom Jämtlands län eller som på annat sätt har anknytning till länet.

Det Samiska stipendiet skall tilldelas från länet bördig eller i länet verksam person som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet.

Ansökan om stipendier eller förslag till kulturpris ska vara oss tillhanda senast den 8 mars 2013!

Mer information och ansökningsformulär finns här: http://lanskulturen.se/stod-bidrag/kulturpris-stipendier

torsdag 7 februari 2013

Not Quite

Inte riktigt som andra. Sara Vogel-Rödin är här på Designcentrum och inspirerar. Heja alla som utvecklar periferin genom kultur. Vi vill också!