tisdag 27 augusti 2013

Kom och diskutera Jämtlands strategi för innovation!


Innovativa Jämtland 2020
Inbjudan att diskutera regionens nya innovationsstrategi

Regionförbundet i Jämtlands län äger processen med att förankra och inspirera till framtagandet av en ny regional innovationsstrategi. Nu vill vi få feedback på hur vi har kartlagt utgångsläget och diskutera möjliga insatsområden för regionen att arbeta med fokuserat på 2020. Detta är ett led i processen och återkopplar till tidigare möten och nu genomförd webbenkät.
Regionförbundet bjuder därför in till en kreativ workshop i samverkan med Mid Sweden Science Park (MSSP), Mittuniversitetet, ALMI och det Mittsvenska Innovationsnätverket för att diskutera dessa frågor den 10 september mellan kl. 10 till 14 i MSSP:s lokaler på Campus i Östersund (Hus U, Akademigatan 3).


Agenda

Kl 10:00: Introduktion och välkomnande av regionstyrelsens ordförande Robert Uitto

Kl 10:05: Inspirationstalare – Entreprenör från länet tillsammans med representant från IVA:s projekt Innovationskraft Sverige

Kl 10:25: Presentation av processen för att skapa en regional innovationsstrategi (Erik Noaksson och Karolina Nätterlund, Regionförbundet) samt presentation av det Mittsvenska Innovationsnätverket

Syfte med dagen:
Återkoppling till tidigare innovationsstrategimöten - bekräfta att vi har uppfattat de viktigaste frågeställningarna.         
Presentation av förslag till disposition och slutprodukt för den Regionala Innovationsstrategin.
Få fördjupad feedback och kunskap om möjliga framtida operativa insatsområden till den regionala innovationsstrategin
Föra arbetet vidare mot en gemensam regional vision för innovationsarbetet med fokus på 2020.

Kl 10:45 till 12:45: Workshopar:

Kreativ diskussion kring tio möjliga insatsområden för att till 2020 förverkliga Jämtlands Innovationsstrategi ”Innovativa Jämtland 2020”. Tio diskussionsledare fångar upp kreativa idéer och inspel under cirka tio minuter på respektive station:

1.     Hantera global konkurrens
2.     Attrahera kompetens och kreativa individer
3.     Tillgängliggöra innovationsstöd
4.     Skapa möten och korsbefruktningar - Minska effekten av långa avstånd
5.     Hantera begränsade resurser
6.     Öka tillgängligheten till kunskapsmiljöer – Öppen innovation
7.     Finansiera innovation
8.     Öka prioriteringen av innovation
9.     Innovationsvänlig offentlig verksamhet
10.   Nya innovationsområden – Immateriella och Sociala innovationer

Kl 11:45: Lunch och fika i form av macka på plats.

Kl 12:45: Återsamling och summering av resultat - Erik och Karolina leder utfrågning av resp. diskussionsledare.

Kl 13:40: Återkoppling från inspirationstalare – Reflektioner över dagen och vägen framåt!

Kl 13:55: Avslut - Regiondirektör Anders Byström summerar dagen.

Kl 14:00: Regionförbundet bjuder på fika med tilltugg.

För mer information, kontakta: 
Erik Noaksson, 063-14 65 62 alt. 070-278 22 44.

måndag 26 augusti 2013

Fredag 30/8: Information om designpris


Som den del av UNESCO Creative Cities Network finns det möjlighet att nominera bidrag från Östersund till Shenzhen Design Award for Young Talents (SZDAY)

Tema för 2013 är Recovery: the power of Design


Du/Ni kan söka om:


 • Du är under 35 år eller om ni är ett team med medelålder under 35 år
 • Du/Ni är född i Östersund, alternativt har bott i Östersund i minst två år 
 • Du/Ni är verksam inom produktdesign, industridesign, arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsdesign, grafisk design, animation, mode, tjänstedesign, design i offentlig sektor eller annat designområde


Du/Ni kan söka för design som uppfyller följande:


 • Bidrar till hållbar tillväxt i städer
 • Lanserats/ska lanseras mellan 1/1 2011 och 31/10 2013


Så här går det till:

30/8 kl 10:00 Lansering/Informationsmöte på Designcentrum, Prästgatan 9, Östersund

1/10 Bidrag skickas till karolina.natterlund@regionjamtland.se, fysiska bidrag lämnas på Designcentrum på Prästgatan 9 

15/10 Upp till fem bidrag utses till att nomineras, dessa får:


 • Rekommendationsbrev (obligatoriskt för ansökan)
 • Möjlighet till rådgivning i arbetet med ansökan
 • Betald frakt av bidrag till Shenzhen

20/10 kl 18:00 (SZT) Ansökan ska ha registrerats (av de nominerade)

31/10 Fysiskt bidrag ska ha kommit till sekretariatet i Shenzhen, Kina

Vinnare utses i november

Prisceremoni äger rum i december (obligatorisk närvaro för vinnare)


Pris:

3 st vinnare á 30 000 USD + tre hotellnätter i samband med prisceremoni

10 st vinnare á 5000 USD + tre hotellnätter i samband med prisceremoni

Resa till prisceremoni i Shenzhen samt eventuell försäkring av bidragen betalas av de nominerade


Bedömningskriterier:


 • Förmåga att nyttja design för att bidra till utveckling av lokala ekonomier
 • Förmåga att nyttja design för att öka försäljning, minska kostnader och förbättra produkters kvalitet, produktivitet och lönsamhet
 • Förmåga att använda design för förbättrad hållbarhet i stadsmiljö, social och ekonomisk utveckling, och för förbättrad livskvalitet i städer
 • Kreativitet, originalitet, nyskapande, estetik, hållbarhet, användning av teknik och användarvänlighet
 • Internationellt erkännande, kommersiell och samhällelig framgång


Mer information:

http://www.szday.org

torsdag 22 augusti 2013

Sommardesignkontoret Östersund 2013

Nu visas resultatet av årets sommardesignkontor på Designcentrum (Prästgatan 9, Östersund). Välkommen hit och titta på utställningen tisdag-torsdag 9:00-16:00 till och med 26 september.


Mer från utställningen och slutpresentationen i Bynäset finns här:

Mer Östersund och vindkraftlampor på Sommardesignkontorets utställning, Östersunds kommun

Åtta formgivare, en ö, en flod av idéer, Länstidningen

tisdag 13 augusti 2013

M E R


Årets Sommardesignkontor visar upp sitt arbete:M E R

En utställning om dig, mig och kommunen vi bor i. Vad den är, vad den kan vara och vad vi vill att den ska vara. Om framtid, utveckling, historia och kulturarv. Kom och ta del och lämna ditt avtryck.  

N Ä R ? Onsdag 14 augusti 14.00

V A R ? Sjöhangaren vid Bynäset, nedanför Frösö Park.

V A D ? Slututställning för Sommardesignkontoret Östersund.

Under sommaren har åtta designstudenter arbetat med uppdrag från Östersunds kommun, Frösö Park och Swedavia. Uppdragen har handlat om kommunens tillväxtprogram, utveckling av Sydvästra Frösön samt utveckling av Frösö Park och flygplatsområdet. Resultatet av deras arbete visas under onsdagen i en av Östersunds mest mytomspunna lokaler, den gamla sjöhangaren vid Bynäset.

Utställningen inleds med en presentation 14.00.

Välkomna.


Man kan även följa studenternas arbete på kontorets blogg.