tisdag 13 mars 2012

Biomimicry på Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Idag har jag varit på en inspirationsdag på Tjärnö marinbiologiska laboratorium kring sinnen och perception med utgångspunkt i det marina livet. Dagen hölls för masterstudenter från Teknisk Design på Chalmers tillsammans med Shift Design. Temat var biomimicry (innovation inspirerad av naturen) och vi diskuterade frågor som Hur sker kommunikation i naturen? och Hur upptäcks faror i naturen?

Martin Larvik visade akvariehall, laboratorium och berättade tillsammans med Helena Samuelsson om några av de arter som finns i närheten av Tjärnö.
Per Jonsson berättade om evolution av biologiska anpassningar i förhållande till den medvetna designprocessen. Han berättade också om sensoriska anpassningar i vatten och här är en liten sammanfattning: I vatten är visuella signaler mindre relevanta eftersom sikten ofta är dålig. Istället är många organismer bra på att känna av exempelvis hydrodynamiska signaler. Ett exempel på detta är hoppkräftan som kan känna av mikroalgers rörelse med hjälp av sina hårliknande sensorer. Andra exempel är hummerns spröt där det finns kemiska receptorer som kan känna av vattenlösliga ämnen och hajar med elektrosensorer som kan känna elektriska fält som genereras av muskelceller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar